Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Wdrożenia Doradztwo Integracja z innymi systemami Rozwój systemów Administracja  

Doradztwo i konsultacje

Polecamy nasze usługi w zakresie identyfikacji i oceny procesów wymagających wspomagania informatycznego. Wykonana przez nas analiza może stanowić podstawę wyboru właściwego zakresu i metody informatyzacji firmy. Opracowanie takie minimalizuje ryzyko popełnienia kosztownych błędów w pierwszym etapie przygotowania wdrożenia. Jednocześnie wykonujemy przegląd istniejącej w firmie infrastruktury (sprzęt, sieci, bazy, oprogramowanie) oraz udzielamy porad związanych z bieżącą modernizacją i eksploatacją.