Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Wdrożenia Doradztwo Integracja z innymi systemami Rozwój systemów Administracja  

Integracja z innymi systemami

System Perfect Expert zbudowany jest z wykorzystaniem uniwersalnych standardów co umożliwia integrację z systemami innych producentów eksploatowanych w firmie klienta. Nasi konsultanci, w trakcie przygotowania wdrożenia, wybiorą najwłaściwszą metodę integracji aplikacji i migracji danych.