Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  O firmie Produkty Usługi Praca Kontakt Klienci Aktualności Misja Referencje Partnerzy Kontakt  

Kontakt
 

Junisoftex Sp. z o. o.
Sowińskiego 5
44-121 Gliwice
Telefon: (032) 700 77 00
Fax: (032) 700 77 01
email: bok@junisoftex.pl  

Dział handlowy: bz@junisoftex.pl


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.Gliwice,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000199595, NIP: 631-020-03-11,
Kapitał zakładowy: 362.889,90 PLN,
Zarząd: Adam Czernik - prezes, Marzena Leśniak - wiceprezes


 


TeamViewer