Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 Controlling - szczegółowa funkcjonalność

 • Definiowana struktura budżetu
 • Hierarchiczne struktury składników i komórek
 • Integracja budżetu z systemem finansowym
 • Budżetowanie w układzie miesięczny, kwartalnym i rocznym
 • Budżetowanie z uwzględnieniem zaangażowania i wykonania
 • Ewidencja umów i zamówień z dostawcami
 • Możliwość wprowadzania danych dotyczących planu dla poszczególnych użytkowników
 • Planowanie poprzez ewidencje dokumentacji źródłowej tworzącej plan
 • Bezpośredni dostępny do informacji dla poszczególnych osób odpowiedzialnych za elementy budżetowane
 • Możliwość nadawania uprawnień do elementów budżetu dla poszczególnych użytkowników
 • Ewidencja zapotrzebowań
 • Kontrola budżetowa wydatków
 • Parametryzowane analizy
 • Uszczegóławianie i dostęp do dokumentów źródłowych dotyczących planu
 • Uszczegóławianie i dostęp do dokumentów źródłowych dotyczących wykonania
 • Uszczegóławianie i dostęp do dokumentów źródłowych dotyczących zaangażowania
 • Sprawozdania z wykonania wg wymogów ustawowych
 • Możliwość sporządzania sprawozdań wg wymagań użytkowników