Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 CRM

Mechanizmy CRM systemu Perfect-Ekspert ERP stanowią wsparcie informatyczne w zakresie zarządzania relacjami z klientem. Zapewniają aktywizację sprzedaży, sprawny marketing, pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie programów lojalnościowych. Historia kontaktów z klientami, ich dane, preferencje gromadzone w bazie systemu stanowią bezcenne źródło informacji.

Moduł Obsługi Klienta

 • Ewidencja korespondencji z podziałem na wychodzącą i przychodzącą
 • Podział na typy korespondencji
 • Dekretacja korespondencji poprzez elektroniczny obieg dokumentów
 • Ewidencja kontaktów z możliwością przypisania osób zarówno ze strony kontrahenta jak i przedsiębiorstwa
 • Możliwość automatycznego generowania notatek na podstawie kontaktu
 • Ewidencja i emisja notatek
 • Obsługa spraw z możliwością przypisania osoby prowadzącej sprawę
 • Możliwość przypisania dokumentu do danej sprawy
 • Ewidencja zapytań ofertowych
 • Możliwość rejestracji zapytania ofertowego w oparciu o korespondencję przychodzącą
 • Możliwość rejestracji przedmiotu zapytania ofertowego w oparciu o zdefiniowany katalog asortymentów (usług, wyrobów, materiałów, towarów handlowych itp.)
 • Możliwość rejestracji przedmiotu zapytania ofertowego w oparciu o grupę asortymentową bez konieczności zakładania pozycji w katalogu asortymentów (wyrób, którego nie mamy w swojej ofercie a o który pyta klient)
 • Automatyczne generowanie spraw dla każdego zapytania ofertowego
 • Monitorowanie stanu realizacji zapytania ofertowego poprzez:
 • dostęp do historii dokumentu
 • informację o stanie obiegu dokumentów (jeżeli jest wdrożony elektroniczny obieg dokumentów)
 • status dokumentów (w analizie, przyjęte, rezygnacja ze złożenia oferty
 • Obsługa ofert
 • Możliwość rejestracji oferty w oparciu o zapytanie ofertowe.
 • Rejestracja przedmiotu oferty z wykorzystaniem cenników zdefiniowanych w przedsiębiorstwie
 • Możliwość określania cenników i algorytmów do wyliczania cen sprzedaży
 • Tworzenie kalkulacji cen dla przedmiotu oferty
 • Możliwość rejestracji w walucie
 • Możliwość wprowadzania warunków handlowych ustalanych z kontrahentem
 • Powiązanie oferty z dokumentami niezbędnymi do złożenia oferty np. KRS
 • Tworzenie nowych wersji oferty z zachowaniem numeru oferty i informacjami zawartymi w poprzedniej wersji oferty
 • Kopiowanie ofert z automatycznym nadaniem nowego numeru oferty i wyborem kontrahenta
 • Możliwość powiązania oferty z wersją budżetu (jeżeli jest wdrożony system budżetowania)
 • Możliwość określania wyniku oferty
 • Monitorowanie stanu realizacji oferty poprzez dostęp do historii dokumentu
 • Obsługa zamówień od odbiorcy
 • Możliwość rejestracji zamówienia w oparciu o ofertę, umowę
 • Monitorowanie wiarygodności klienta poprzez dostęp do informacji o stanie zadłużenia klienta
 • Obsługa potwierdzeń zamówień
 • Możliwość rejestracji potwierdzenia w oparciu o korespondencję / ofertę / zamówienie / umowę
 • Monitorowanie wiarygodności klienta poprzez sprawdzanie stanu zadłużenia klienta
 • Identyfikacja zamawiającego / odbiorcy / płatnika
 • Możliwości określania miejsc odbioru
 • Możliwość rejestracji w walucie
 • Automatyczne tworzenie transz potwierdzeń zamówień z możliwością ręcznej korekty ilości i terminów potwierdzenia
 • Monitorowanie stanu realizacji potwierdzenia
 • Automatyczne tworzenie planów zapotrzebowań na wybory (na podstawie potwierdzeń zamówień). Plany w dowolnych okresach czasowych
 • Obsługa umów z odbiorcami
 • Powiązanie umów z odbiorcami z umowami podwykonawców
 • Rejestracja aneksów do umów z odbiorcami
 • Umowa jako warunki handlowe ustalone z kontrahentem (tworzenie indywidualnych cen dla kontrahenta, przypisanie cennika dla kontrahenta, ustalenie rabatów obowiązujących dla kontrahenta w zależności od grupy rabatowej do której jest przypisany asortyment)
 • Możliwość przypisania do umowy osób prowadzących zarówno ze strony kontrahenta jak i przedsiębiorstwa
 • Możliwość tworzenia specyfikacji materiałowej do umowy / pozycji umowy z uwzględnieniem ilości potrzebnej do wykonania np. usługi / wyrobu
 • Możliwość łączenia umowy z budżetem, tworzenie budżetu w oparciu o wersję budżetu
 • Możliwość sprawdzanie wykonania budżetu