Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 Środki trwałe - szczegółowa funkcjonalność

 • Możliwość definiowania ewidencji (środki trwałe, wyposażenie)
 • Wszechstronna ewidencja środków trwałych (numer, opis, numer etykiety, numer seryjny, lokalizacja, pracownik odpowiedzialny, konto amortyzacji, źródło i forma leasingu, gwarancja, zamówienie zakupu, faktura zakupu, komórka organizacyjna)
 • Możliwość określenia położenia (budynek, piętro, pokój itp.) środka
 • Opis techniczny charakterystyczny dla wybranych rodzajów środków
 • Możliwość przenoszenia środków trwałych (zmiana miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej) i ich likwidacji
 • Oznakowanie środków kodami kreskowymi
 • Pełna integracja z ewidencją księgową (rozdzielnik amortyzacji, nota z obrotu, podgląd do ewidencji z poziomu ewidencji księgowej)
 • Opisy dodatkowe dla środków i dokumentów obrotu
 • Wspomaganie okresowej inwentaryzacji środków trwałych - możliwość automatycznego uzgodnienia stanu środków trwałych i utworzenia raportu o niezgodnościach
 • Podatki lokalne
 • Prognozowanie nakładów inwestycyjnych i odpisów amortyzacyjnych związanych z projektem inwestycyjnym oraz porównywanie faktycznych wydatków inwestycyjnych z wydatkami prognozowanymi oraz umarzanie ich po zakończeniu projektu
 • Automatyzacja inwentaryzacji
 • Planowanie remontów i napraw