Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Kadry Płace

System Perfect Expert/HR pozwala w sposób  nowoczesny i profesjonalny sposób zarządzać kapitałem ludzkim firmy, poprzez  sprawne  zarządzanie kadrami i rozliczanie wynagrodzeń pracowników.  Dostępne w rozwiązaniu narzędzia umożliwiają szybki dostęp do różnorodnych informacji  pracowniczych zgodnie z przedzielonymi prawami dla użytkownika.

Oferujemy pełen serwis i gwarantowana zgodność z polskimi przepisami a szczególnie: Kodeksu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, z Ustawą o podatku od osób fizycznych oraz przepisami ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zasad naliczania i wypłacania zasiłków.

Nasz produkt zakupiło ponad 30 klientów zatrudniających ok. 10000 pracowników
 

 

Płace Badania okresowe Kadry Szkolenia Środki ochrony osobistej