Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

 

Funkcje modułu obejmują specyficzne zadania konieczne do realizacji sprzedaży produktów (woda, ścieki) na podstawie ich pomiarów w oparciu o urządzenia pomiarowe - przepływomierze, wodomierze, liczniki, itp.
Zawarte w bazie dane gwarantują jednoznaczną identyfikację urządzenia pomiarowego, obrazują jego stan (zamontowanie, naprawę, legalizację, itp.), określają parametry techniczne oraz precyzują dokładne miejsce instalacji. Moduł Perfect Expert/MEDIA wspomaga również i kontroluje proces legalizacji urządzeń pomiarowych.
Na podstawie pomiarów, tabel taryfowych oraz cenników algorytmy ww. modułu wyliczają zużycie i wartości za zużycie. Proces fakturowania w oparciu o pomiary, normy zużycia (dla klientów rozliczających się według ryczałtu) oraz dopłaty gminne do cen umożliwia wystawienie i emisję faktur, uwzględniając także podział zużycia według liczników powiązanych z licznikiem głównym.

 

Controlling Ewidencja i sprzedaż liczników Kolekcja danych PDA CRM Finanse i ksiegowość Zarządzanie zasobami ludzkimi obsługa działu technicznego Magazyn Produkcja