Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Moduły specjalizowane (branżowe)

Pakiet jest stale rozwijany i rozszerzany również dla indywidualnych potrzeb klientów. Ważnym jest dla nas aby elementy dodatkowe były trwale i silnie zintegrowane z całością pakietu. Integracja ta jest dwukierunkowa, tzn. moduły specjalizowane czerpią informacje i dane ze standardowych modułów systemu, ale również wyniki ich działania mogą zostać dołączone do podstawowego modelu funkcjonalnego by w sposób naturalny i standardowy pod względem obsługowym, być używane w całym systemie bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji.

 

Ewidencja i kontrola ruchu pojazdów i osób Leasing Skup surowców masowych