Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

 

System PERFECT EXPERT/UMG powstał na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie projektowania, programowania i wdrażania systemów wspomagających zarządzanie. Pakiet przeznaczony jest przede wszystkim dla Urzędów Miast i Gmin. System jest łatwy do instalowania i wdrożenia. Szeroki zakres funkcjonalny, niezawodność i wyjątkowa łatwość obsługi gwarantuje sprawną i efektywną eksploatację. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z polskimi przepisami.

 

System ewidencji podatków Sprawozdawczość Finanse i księgowość Zarządzanie zasobami ludzkimi Środki 
trwałe