Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Wdrożenia Doradztwo Integracja z innymi systemami Rozwój systemów Administracja  

Dostosowanie do aktualnych przepisów

Systemy są w sposób ciągły monitorowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów. Przed wprowadzeniem w życie nowych regulacji prawnych nasi klienci objęci umową licencyjną mają gwarancję bezpłatnej wymiany oprogramowania na wersje spełniające wymogi ustawodawcy.