Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Wdrożenia Doradztwo Integracja z innymi systemami Rozwój systemów Administracja  

Wdrożenia

Cały proces wdrożenia systemu realizowany jest na podstawie wcześniej sporządzonego modelu systemu oraz identyfikacji procesów wymagających wspomagania informatycznego. Prace wdrożeniowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem gwarantującym terminowość wykonywanych prac oraz śledzenie na bieżąco kosztów wdrożenia i pełną jego dokumentację. Nasza metoda pracy jest wynikiem wieloletnich doświadczeń specjalistów realizujących projekty informatyczne w firmach różnych branż.

Pełny projekt wdrożenia obejmuje:

  • Przygotowanie modelu systemu
  • Modyfikacja i testowanie systemu w warunkach klienta
  • Instalację oprogramowania
  • Migrację danych
  • Szkolenie administratora systemu
  • Szkolenie użytkowników, sporządzanie instrukcji stanowiskowych
  • Nadzór autorski w początkowej fazie eksploatacji

Całość projektu realizowana jest przez zespół złożony z przedstawicieli klienta i naszej firmy.