Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Controlling

Mechanizmy controllingu zawarte w systemie Perfect Ekspert/ERP zapewniają planowanie i ocenę inwestycji, planowanie i kontrolę kosztów, planowanie i kontrolę finansów, analizy ekonomiczno-finansowe, przygotowywanie sprawozdań i raportów, wyliczanie i monitorowanie wskaźników ekonomicznych. Istotnym zadaniem jest również tworzenie nowych narzędzi na potrzeby zarządzania - instrukcje budżetowe, instrukcje rozliczania kosztów.

 
Makieta: Definicje struktur budżetowych
Definicje struktur budżetowych
Makieta: Definicja składnika budżetowego
Definicja składnika budżetowego
Makieta: Pozycja budżetowa
Pozycja budżetowa
Makieta: Analiza budżetu
Analiza budżetu