Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Logistyka, gospodarka magazynowa

Moduł logistyki zaopatrzenia jest modułem realizującym zadania szeroko objętego działu zaopatrzenia. Do normalnych zadań modułu należy prowadzenie całej dokumentacji związanej z emisją zamówień ma materiały oraz monitorowanie ich realizacji, kontrolę zabezpieczenia stanów magazynowych, także kontrola stanów materiałów znajdujących się w produkcji, analizy zapotrzebowań na materiały i surowce. Częścią integralną modułu jest analizator ofert dostawców pozwalający na szybki wybór atrakcyjnej oferty i wykorzystania jej do przygotowania zamówienia. Funkcje gospodarki magazynowej realizują wszystkie zadania obrotu magazynowego, rejestrację dokumentów magazynowych, prowadzenie inwentaryzacji. Dodatkowym i ciekawym rozwiązaniem jest prowadzenie ewidencji ruchów wewnątrz magazynowych i stanów na miejscach składowania opartych na topologii magazynu. Ewidencja magazynowa może być prowadzona na poziomie indeksu materiałowego lub poziomie identyfikowalnych partii dostaw.

 
Makieta: Rejestr faktur własnych za okres
Rejestr faktur własnych za okres
Makieta: Kartoteka przekrojowa
Kartoteka przekrojowa
Makieta: Katalog podmiotów
Katalog podmiotów
Makieta: Rozchód wewnętrzny
Rozchód wewnętrzny