Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Środki trwałe 


Wbudowane do systemu dwa mechanizmy przełączania ewidencji zapewniają łatwy i szybki dostęp do dowolnej ewidencji. Stworzono możliwość równoczesnego prowadzenia kilku ewidencji, zakładając że każda ewidencja zawiera te same składniki majątkowe, lecz służy różnym celom, lub wyceniona jest w różnych walutach. Przykładowo jedna ewidencja prowadzona jest dla celów rachunkowych i zawiera skutki przeszacowania z 1995 roku, a druga dla celów podatkowych nie zawierająca skutków przeszacowania, lecz uwzględniająca ulgi inwestycyjne.
System ewidencji wspomagany jest oprogramowaniem dodatkowym, pracującym w środowisku graficznym. Dwa serwery do importu informacji z ewidencji do arkusza kalkulacyjnego. Jeden importuje informacje z księgi głównej za dowolny okres, a drugi nalicza do arkusza kalkulacyjnego prognozę amortyzacji. Trzecim produktem jest dedykowane rozwiązanie umożliwiające drukowanie wywieszek do środków trwałych z umieszczeniem na nich kodu paskowego. Forma wywieszek i ich zawartość informacyjna jest definiowana przez użytkownika. Dodatkowo program umożliwia projektowanie własnych sprawozdań na podstawie ewidencji środków trwałych

 
Makieta: Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
Makieta: Kartoteka opisowa
Kartoteka opisowa
Makieta: Prognoza amortyzacji
Prognoza amortyzacji
Makieta: Ewidencja
Ewidencja