Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Planowanie, przygotowanie i rozliczanie produkcji

Moduł przeznaczony jest do zapisu zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa w postaci dokumentacji technologicznej obejmującej normy materiałowe oraz operacje gniazd produkcyjnych, maszyn, narzędzi kalendarza i systemu pracy. Jednym z istotniejszych zadań jest zapis dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej i wykorzystaniu jej do przygotowania i prowadzenia zleceń produkcyjnych. Moduł realizuje całościowe planowanie produkcji uwzględniając czasy wykonywania i zależności pomiędzy wykonywanymi operacjami. Przygotowuje także zapotrzebowania na materiały do działu zaopatrzenia. Przygotowanie produkcji kończy się emisją zleceń warsztatowych zawierających polecenia do realizacji dla poszczególnych zespołów roboczych. Monitorowanie stanu produkcji oparte jest o rejestrację stanów międzyoperacyjnych co pozwala na dokładne śledzenie faz produkcji z uwzględnieniem braków i produkcji zawieszonej. Moduł wyposażony jest w szereg zestawień odzwierciedlających bieżący stan produkcji w wielu różnych układach.

 
Makieta: Umowa o pracę
Pełna archiwizacja danych związanych z planem realizacji zlecenia
Makieta: Umowa o pracę
Wykorzystanie technologii półproduktów, "drzewo konstrukcyjne"
Makieta: Umowa o pracę
Wykorzystanie technologii półproduktów, "drzewo konstrukcyjne"
Makieta: Umowa o pracę
Śledzenie materiału od dostawy, aż po wyrób gotowy ("TRACE ABILITY")