Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 Moduł obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe elementy: kadrowy do którego zadań należy prowadzenie pełnej ewidencji danych osobowych i danych o zatrudnieniu, pracy poza zakładem ,prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności, ofert pracy płacowy do którego zadań należy tworzenie definicji systemów płacowych, obliczanie wynagrodzeń prowadzenie kartoteki zarobkowej, podatkowej, emerytalnej, zasiłkowej itp., rozliczenie z urzędem skarbowym oraz ZUS ewidencję kart pracy jako element pozwalający w powiązaniu z procesem technologicznym na ustalanie z jednej strony poprawnych kosztów wytwarzania a z drugiej na monitorowanie stopnia przetworzenia wyrobów i ustalania produkcji w toku. Jest to istotny element powiązany z rozliczaniem produkcji. Integralną częścią modułu jest system RCP umożliwiający automatyczną rejestrację czasu pracy pracowników.

 

 

Makieta: Dane osobowe
Dane osobowe
Makieta: Staż pracy
Staż pracy
Makieta: Umowa o pracę
Umowa o pracę
Makieta: Stan urlopu pracownika
Stan urlopu pracownika