Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  O firmie Produkty Usługi Praca Kontakt Klienci Aktualności Misja Referencje Partnerzy Kontakt  
 

Ciekawe rozwiązanie dla Elektrociepłowni Nowa Sarzyna !

 

Trwają prace, które mają na celu wdrożenie naszego autorskiego rozwiązania zarządzania procesami utrzymania ruchu. Szczególną uwagę zwracamy na spełnienie wymogów BHP w zakresie dokumentowania zadań przekazywanych do wykonania poszczególnym pracownikom. Metodyka realizacji wdrożenia zapewnia dodatkowo integrację z systemami obsługującymi finanse i księgowość.

Obszary działalności objęte wdrożeniem:

  • utrzymanie ruchu,
  • gospodarka magazynowa
  • zakupy,
  • gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem
  • dokumentacja techniczna.