Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  O firmie Produkty Usługi Praca Kontakt Klienci Aktualności Misja Referencje Partnerzy Kontakt  
 

Systemy Perfect Expert/ERP a zmiana stawki VAT

 

Informujemy, że programy oferowane przez naszą firmę są dostosowane do zmian stawek VAT zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie od 2011 roku. W dalszym ciągu pracujemy nad zmianami, które ułatwią eksploatację systemu w okresie przejściowym.

W związku z tym, że prace nad nowelizacją ustawy nadal trwają, modyfikacje programów są wykonywane zgodnie z obecnie przedstawionym projektem ustawy.

Aby eksploatować system wg nowych i poprzednich stawek VAT jednocześnie, należy założyć nowe stawki i przypisać im kody księgowe. Należy również sprawdzić:
 

  •  strukturę planu kont - czy został umieszczony słownik z ręcznie wprowadzonymi stawkami zamiast wykazu stawek;
  • wzorce dekretacji - czy istnieją konta z na stałe wprowadzonymi stawkami VAT
  • zasady ewidencji dokumentów.
     

Szczegółowa instrukcja została opublikowana w portalu klienckim.

Wydruki deklaracji VAT 7 oraz sprawozdania F01 zostaną dostosowane po ukazaniu się odpowiednich rozporządzeń.

Uwaga!

Podczas wdrażania naszych programów zostało utworzonych szereg rozwiązań dedykowanych zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. Część z nich może zawierać określone stawki VAT lub na stałe wyliczane procenty VAT. Prosimy o inwentaryzację wszystkich takich rozwiązań funkcjonujących w Państwa firmie.

Należą do nich:

  • Import dokumentów, np. faktur do systemu PE z systemu autorstwa innej firmy;
  • Eksport dokumentów, np. faktur z systemu PE do systemu autorstwa innej firmy;
  • Sprawozdania, zestawienia danych, wydruki ze stawką VAT, w szczególności niestandardowe wydruki rejestrów VAT.


Prosimy o jak najszybsze przekazanie nam informacji o wszystkich rozwiązaniach, które należy zmienić.

 
Służymy również pomocą w zakresie konfigurowania systemu (wprowadzanie nowych stawek itd.). Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 03.12.2010.

Ponadto trwają prace nad programem PE WG w wersji DOS, który będzie wysyłany do Państwa do 15.12.2010.


Dodatkowo informujemy o potencjalnych zagrożeniach poza naszym systemem, takich jak konfiguracja drukarek fiskalnych, zewnętrzne oprogramowanie, inwentaryzacja umów z klientami.